Previr os riscos

Publicado o: 04/05/2020

Aínda que o traballador non se encontre nas instalacións da súa empresa, as condicións de traballo seguen sendo responsabilidade do seu empresario. Por este motivo, é a empresa quen define como teñen que ser estas condicións; cada persoa teletraballadora ten que velar por que estas condicións se respecten.

As condicións de traballo inclúen: os lugares de traballo, as instalacións e os factores ambientais; os equipos; o deseño ergonómico; o deseño das tarefas e os factores de tipo psicosocial.