Prevenir els riscos

Publicat el: 04/05/2020

Encara que la persona treballadora no es trobi a les instal·lacions de l'empresa, les condicions de treball segueixen sent responsabilitat de la persona empresària. Per aquest motiu, és l'empresa qui defineix com han de ser aquestes condicions. Cada persona teletreballadora ha de vetllar perquè aquestes condicions es respectin.

Les condicions de treball inclouen: els llocs de treball, les instal·lacions i els factors ambientals, els equips, el disseny ergonòmic, el disseny de les tasques i els factors de tipus psicosocial.