Prevenir els riscos

Publicat el: 04/05/2020

Encara que el treballador no es trobi a les instal·lacions de la seva empresa, les condicions de treball segueixen sent responsabilitat del seu empresari. Per aquest motiu, és l'empresa qui defineix com han de ser aquestes condicions; cada persona teletreballadora ha de vetllar perquè aquestes condicions es respectin.

Les condicions de treball inclouen: els llocs de treball, les instal·lacions i els factors ambientals; els equips; el disseny ergonòmic; el disseny de les tasques i els factors de tipus psicosocial.