O que nos funciona
O que nos funciona sempre, agora tamén vale!

Publicado o: 16/03/2020

Moitas das túas rutinas habituais non teñen por que ser modificadas:

  • Establece unha hora para erguerche cada mañá.
  • Coidado persoal. Aseache e arranxache con normalidade cada día. Cambiache de roupa e evita estar en pixama. 
  • Fai unha alimentación ordenada (en horario similar ao de sempre, evita o “picoteo” entre horas) e saudable. 
  • Para un sono reparador, as horas deberán ser as mesmas e no mesmo horario que habitualmente.
Publicado o: 16/03/2020


Lembra:
todas as rutinas réxense polas medidas de protección e hixiene prescritas polas autoridades sanitarias. Temos que afrontar a realidade e ser responsables seguindo as súas recomendacións, facendo o correcto como ata agora.