"

Ferramentas e recursos de prevención

Publicado o: 01/02/2019

Aquí poderás encontrar aplicacións que desenvolvemos para as novas canles de comunicación e información (smartphones, plataformas en liña, etc.).

Aprender xogando

A Mutua Universal, seguindo a súa liña de innovación, deseñou unha serie de aplicacións para aprender xogando en contornos non lúdicos. Optouse polas vantaxes que ofrece a ludificación como método de aprendizaxe para, dunha forma fácil e divertida, poder interiorizar coñecementos e reforzar a conduta sobre a prevención de riscos laborais e a promoción da saúde.


Publicado o: 01/02/2019

Aprender practicando

Exercicios deseñados para aprender practicando coñecementos e reforzar a conduta sobre a prevención de riscos laborais e a promoción da saúde. Optouse polas vantaxes que ofrece a execución de exercicios prácticos como método de aprendizaxe, de maneira fácil, amena e guiada.

Publicado o: 04/02/2019

Apps móbiles para axudarche a integrar a prevención

Con estas aplicacións preténdese proporcionar á empresa, e tamén aos traballadores autónomos, ferramentas que faciliten o desenvolvemento das actividades preventivas, tanto de directivos como de mandos e traballadores, incluso nas tarefas que se desenvolven en centros de traballo alleos.