Alertas metereológicas

Publicado o: 09/08/2016

Consulta e subscribeche ás alertas segundo a túa Comunidade Autónoma.

 

AEMET

Andalucía, Aragón, Asturias, Illas Baleares, Canarias, Cantabria, Castela-A Mancha, Castela e León, Comunidade de Madrid, Navarra, Comunidade Valenciana, Estremadura, A Rioxa e Murcia

AEMET - Avisos metereológicos

https://www.aemet.es/gl/eltiempo/prediccion/avisos