Que é a prevención de riscos laborais?
Coñece e entende que é a prevención desde os puntos de vista operativo e lexislativo, e a relación das actividades preventivas que se teñen que levar a cabo na empresa.

Temas: Corporativo, Prevención de riscos laborais, Prevención| Etiquetas: Lexislación, Accidente, Empresario, Ergonomía, Hixiene, Xurisprudencia, Psicosocioloxía, Riscos, Seguridade
Que é a prevención de riscos laborais?

Todas as empresas, independentemente do seu tamaño e actividade, teñen riscos e deben ser eliminados ou controlados.

Dispor do coñecemento e as ferramentas axeitadas permitirache planificar e executar as actividades preventivas oportunas e tomar decisións sobre propostas e actividades.