Qués é a Prevención de Riscos laborais?
Visión global da PRL, sen profundar en ningún detalle que poida distraerte desta misión

Publicado o: 21/08/2017
tronco

Explicámosche a Prevención de Riscos Laborais desde o punto de vista da operatividade da empresa e desde o punto de vista lexislativo.