Plan de Prevención
O Plan de Prevención é a ferramenta que establece como integrar a prevención de riscos laborais na túa empresa. Coñece que debe conter e como mantero actualizado.

Temas: Prevención de riscos laborais| Etiquetas: Asesoramento, Empresario, Medida correctiva, Prevención, Proceso
Plan de Prevención

Como persoa empresaria debes elaborar un Plan de Prevención onde quede recollida a información necesaria sobre a prevención de riscos laborais na túa empresa.

Este documento debe conter información sobre a empresa, a organización e política preventiva, ademais da planificación dos procedementos de actividades preventivas.