Vigilància de la salut
Una de les teves obligacions com a empresari és garantir que la salut dels teus treballadors no es vegi perjudicada pel desenvolupament de les seves activitats laborals.

Temes: Prevenció de riscos laborals | Etiquetes: Activitat perillosa, Assessorament, Instruccions, Lesions, Planificació, Prevenció, Riscos, Seguretat
Vigilància de la salut

La vigilància de la salut és una disciplina complementària de la seguretat, la higiene industrial i l'ergonomia/psicosociologia, i engloba principalment els exàmens de salut, els estudis epidemiològics, etc.

Aquesta activitat preventiva és un dret dels treballadors que ha de fer-se en funció dels riscos derivats del treball a què estigui sotmès cadascun i de les seves particularitats individuals.

Publicat el: 29/11/2017