Custo económico dos accidentes laborais
Coñece que custos económicos supoñen para a empresa os accidentes laborais

Temas: Prevención de riscos laborais | Etiquetas: Prevención, Protección, Saúde
Custo económico dos accidentes

Os accidentes laborais teñen un alto custo humano e económico para a empresa.

Por iso, débese realizar un estudo de custos por accidentes para pór de manifesto a importancia de tomar medidas de seguridade e saúde no traballo a escala da propia empresa.