Asesoramento na obtención de axudas

Publicado o: 12/01/2016
  • Pensións non contributivas por incapacidade ou xubilación.
  • Obtención do certificado de discapacidade.
  • Asesoramento en axudas á reinserción laboral.
  • Orientación na elección de centros de día e residencias para a terceira idade.