Seguridade viaria
Desprazamentos seguros, saudables e sostibles

Publicado o: 13/09/2016

Unha parte importante dos accidentes de traballo está asociada á circulación de vehículos ou persoas. Durante os desprazamentos que realizamos cando imos ou volvemos do traballo ou durante o exercicio deste expómonos a unha gran variedade de riscos.

Neste apartado encontrarás contidos e recursos para que os desprazamentos, sexa cal for o medio e as condicións en que se realicen, sexan seguros e faciliten a integración da seguridade viaria na túa empresa como actividade imprescindible na prevención de riscos laborais para evitar e reducir (ou mellorar) a sinistralidade laboral e a prevención de riscos laborais da empresa, actividade imprescindible tanto para previr como para mellorar a sinistralidade laboral.

Con todo, cómpre destacar que a mellor forma para controlar a exposición ao risco é reducir ou minimizar a mobilidade e evitar os desprazamentos dentro do posible.

 

Mostrámosche a continuación todo no que te podemos axudar desde a Mutua Universal