Mutua para empresas

Publicado o: 19/02/2016

Prestamos os servizos atribuídos ás mutuas mediante a aplicación dun modelo propio de xestión que asegura a maior calidade asistencial e contribúe á mellora da competitividade das empresas.

O noso modelo de xestión baséase na calidade asistencial, a profesionalidade na relación coas persoas e empresas asociadas, a eficiencia na xestión dos recursos dispoñibles e a integridade en todas as accións.

Queres informarte sobre a nosa xestión asistencial e de prestacións?