En que fundaméntase a PRL?
Explicación detallada das actividades e conceptos clave en que sustenta a PRL

Publicado o: 21/08/2017

A xestión e acción preventiva, se non se fai con convicción e coa participación das pesonas traballadoras está abocada ao fracaso.
Aquí encontrarás as claves para o éxito.

Raíces