Queixas e reclamacións.

Publicado o: 23/02/2016

Xestión de reclamacións

Os traballadores ou representantes legais poden facer chegar as súas queixas ou reclamacións a Mutua Universal utilizando as seguintes canles:

· As follas de reclamacións oficiais ou propias de Mutua Universal dispoñibles nos centros .

· A través do enderezo Xeral de Ordenación da Seguridade Social, tanto directamente como a través da súa oficina virtual.


Oficina virtual da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social

O Ministerio de Emprego e Seguridade Social, a través da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social, pon a disposición a oficina virtual de reclamacións de acceso público para canalizar e recoller as queixas dos traballadores coa finalidade de mellorar a xestión das mutuas.

O Ministerio centraliza as reclamacións recibidas e remíteas á mutua correspondente para que esta poida facilitar unha resposta que, posteriormente, o Ministerio fai chegar ao cidadán para que sexa coñecedor do resultado final.

Ademais, púxose en marcha un teléfono de información sobre mutuas a través do cal os usuarios poderán realizar consultas ao respecto.

Teléfono de información: 902 112 651

Horario do inverno:
De luns a xoves de 8.30 a 14.30 h e de 16 a 18.30 h
Venres de 8.30 a 14.30 h

Horario do verán:
De 8 a 15 h