Podo acceder a esta prestación se un proxenitor non traballa?

Non, xa que é requisito imprescindible que ambos os dous proxenitores, adoptantes ou acolledores traballen.


Queres volver buscar respostas sobre algún tema?