É obrigatorio presentar o informe médico cada dous meses?

Si, segundo o RD 1148/2011 é obrigatorio presentar o informe médico cada dous meses para proceder á prórroga da prestación por coidado menor independentemente da patoloxía que presenta o menor.


Queres volver buscar respostas sobre algún tema?