Responsabilidades dos mandos intermedios en prevención de riscos laborais.

05
nov.
2021
10:00 - 12:00

Dirixido a

  • Empresas asociadas. Persoas traballadoras autónomas adheridas.

Impartido por

Luis Miguel Regodón CercasTécnico de prevención de riscos laborais

924229510

Xornada técnica

Obxectivo

Informar o persoal de mando sobre os aspectos básicos de prevención de riscos laborais que lles afectan.
Facilitarlles ferramentas para que as persoas ao seu cargo realicen as súas tarefas de xeito seguro.

Contido

Quen é o mando intermedio?
Funcións.
Responsabilidades legais da liña de mando en PRL.
Habilidades que un mando intermedio debe adestrar.
Ferramentas de xestión:
- Inspeccións de seguridade
- Observacións planificadas do traballo
- Comunicados de riscos
- Investigación de accidentes

Sesión en liña