RD 656/2017 relativo á Almacenaxe de Produtos Químicos (APQ)

29
mai.
2024
10:00 - 12:00

Dirixido a

  • Empresarios/as, técnicos/as de prevención, Interlocutores/as co SPA, Traballadores/as designado/as, delegados/as de prevención.

Impartido por

Teresa Fernández MedinaTécnico de prevención de riscos laborais

682055912

Xornada técnica

Obxectivo

Tras a aprobación por Consello de ministros do texto regulamentario do Novo Regulamento de Almacenaxe de Produtos Químicos, o obxectivo do curso é analizar os principais cambios introducidos por este Regulamento e a forma en que afectarán a instalacións novas e existentes.

Contido

Aplicación da normativa de Almacenaxe de Produtos Químicos e obrigas legais das empresas para dar cumprimento ao RAPQ 2017 e como levaras a cabo.
Integración no RAPQ (Regulamento de Almacenaxe de Produtos Químicos), a clasificación de produtos químicos perigosos conforme ao CLP (clasificación, etiquetaxe e envasado), así como a relación co ADR (acordo de transporte de mercadorías).
Novo ITC (instrucións técnicas complementarias) específica de almacenaxe en recipientes móbiles.
Causas polas que se levaron a cabo estes cambios. Aspectos conflitivos do Regulamento.

Sesión en liña