“Prevenceun10.es “ Unha ferramenta para a pequena empresa e a persoa traballadora autónoma.

07
out.
2022
10:00 - 11:30

Dirixido a

  • Empresas asociadas. Persoas traballadoras autónomas adheridas.

Impartido por

María Teresa López RodríguezTécnico de prevención de riscos laborais

948010498

Xornada técnica

Obxectivo

Dar a coñecer o servizo público de asesoramento e autoavaliación de riscos laborais, "Prevención 10", que facilita ás pequenas empresas e ás persoas que traballan por conta propia, a xestión da prevención na súa estrutura dunha forma práctica e sinxela.

Contido

Marco normativo.
Responsabilidade no referente á organización preventiva.
Aspectos esenciais da xestión preventiva na pequena empresa.
Servizo público de asesoramento 'Prevención10'.

Sesión en liña