Prevención e extinción de Incendios

19
out.
2022
12:00 - 13:30

Dirixido a

  • Empresas asociadas. Persoas traballadoras autónomas adheridas.

Impartido por

Juan José Fernández BlancoTécnico de prevención de riscos laborais

947256234

Xornada técnica

Obxectivo

Dar a coñecer as medidas preventivas para evitar incendios na empresa, así como nocións básicas de actuación en caso de producirse.

Contido

Previsión, prevención e protección. Normativa.
O lume:
- Características que o definen.
- Combustible, comburente, enerxía de activación e reacción en cadea.
- Mecanismos de extinción.
- Produtos do lume.
- Clases de lume.
Axentes extintores
Medios de Protección
- Detección de incendios
- Equipos de protección
- Sinalización
Técnicas de extinción

Sesión en liña