Prevención de Riscos Laborais. Responsabilidades da dirección da empresa, a cadea de mando e as persoas traballadoras.

25
mai.
2023
11:00 - 12:30

Dirixido a

  • Empresas asociadas. Persoas traballadoras autónomas adheridas.

Impartido por

Manuel Amores PérezTécnico de prevención de riscos laborais

610488321

Xornada técnica

Obxectivo

Coñecer as responsabilidades en materia de prevención de riscos laborais de todos os niveis do organigrama dunha empresa.

Contido

Esixencias legais e de xestión en prevención de riscos laborais.
Os diferentes tipos de responsabilidade: Administrativa, civil e penal.
Responsabilidade do enderezo, a cadea de mando e as persoas traballadoras.
Responsabilidade na subcontratación.

Sesión en liña