Prevención de Riscos Laborais. Responsabilidades da dirección da empresa, a cadea de mando e as persoas traballadoras.

06
abr.
2022
10:00 - 11:30

Dirixido a

  • Empresas asociadas. Persoas traballadoras autónomas adheridas.

Impartido por

Rosa Pérez PlanellTécnico de prevención de riscos laborais

938753165

Xornada técnica

Obxectivo

Coñecer as responsabilidades en materia de prevención de riscos laborais de todos os niveis do organigrama dunha empresa.

Contido

Esixencias legais e de xestión en prevención de riscos laborais.
Os diferentes tipos de responsabilidade: Administrativa, civil e penal.
Responsabilidade do enderezo, a cadea de mando e as persoas traballadoras.
Responsabilidade na subcontratación.

Sesión en liña