PRL. Conceptos básicos e lexislación. Por onde empezar?

27
nov.
2023
10:00 - 11:30

Dirixido a

  • Empresas asociadas. Persoas traballadoras autónomas adheridas.

Impartido por

EDUARDO JIMENEZ AVILATécnico de prevención de riscos laborais

934848352

Xornada técnica

Obxectivo

Coñecer os conceptos básicos da prevención de riscos laborais para entender mellor o significado da lei de prevención de riscos laborais e os seus regulamentos de desenvolvemento. Desta maneira estarase na mellor disposición para adoptar as decisións máis axeitadas para definir a organización e xestión PRL na empresa.

Contido

Conceptos básicos en PRL.
Lei de PRL e o seu desenvolvemento.
Como organizo a miña empresa en PRL?
Que documentos necesito?

Sesión en liña