Ergonomía: A manipulación de cargas e os esforzos de traballo

17
xuñ.
2024
11:00 - 12:30

Dirixido a

  • Empresas asociadas. Persoas traballadoras autónomas adheridas.

Impartido por

Agustín Lázaro MartínTécnico de prevención de riscos laborais

922010219

Xornada técnica

Obxectivo

Coñecer e identificar os factores que interveñen na aparición de lesións por manipulación de cargas e esforzos de traballo.
Proporcionar recomendacións, recursos e exemplos para axeitar a manipulación de cargas e reducir os esforzos no traballo.

Contido

Definicións e lesións asociadas.
Tipos de manipulación manual de cargas e esforzos de traballo.
Factores de risco.
Identificación práctica.
Recomendacións.
Ideas clave para lembrar.

Sesión en liña