Ergonomía: A manipulación de cargas e os esforzos de traballo

27
mar.
2023
10:00 - 11:30

Dirixido a

  • Empresas asociadas. Persoas traballadoras autónomas adheridas.

Impartido por

DARIO PEREZ SANCHEZTécnico de prevención de riscos laborais

937416013

Xornada técnica

Obxectivo

Proporcionar criterios e medios para detectar esforzos nun posto de traballo e acondicionar este para reducir ou eliminar os esforzos críticos.

Contido

Factores determinantes na manipulación de cargas.
Checklist de detección.
Pautas para acondicionar os postos de traballo con manipulación de cargas.
Exemplos.

Sesión en liña