Documentación xerada en prevención. O seu tratamento e arquivo

05
mai.
2022
10:00 - 11:30

Dirixido a

  • Empresas asociadas. Persoas traballadoras autónomas adheridas.

Impartido por

Manuel Amores PérezTécnico de prevención de riscos laborais

610488321

Xornada técnica

Obxectivo

Coñecer as obrigas documentais que teñen as empresas en materia de prevención de riscos laborais, como a teñen que xestionar e canto tempo teñén quea conservar a disposición da Autoridade Laboral.

Contido

Necesidades legais e operativas da documentación en prevención de riscos laborais.
Relación de documentos e a súa xestión interna: Lectura, transmisión de información, actuación, …
Arquivo da documentación: Papel ou soporte electrónico.
Obriga e conservación da documentación.

Sesión en liña