Adaptación do posto de traballo durante a situación de embarazo e lactación natural - SREL (Actualizado segundo 3ª Ed. SEGO 2020)

15
mar.
2022
10:00 - 11:30

Dirixido a

  • Empresas asociadas. Persoas traballadoras autónomas adheridas.

Impartido por

DAVID SURROCA BLAZQUEZTécnico de prevención de riscos laborais

682174664

Xornada técnica

Obxectivo

Capacitar o asistente na xestión de:
- Adaptación de postos de traballo e cambios de posto, para traballadoras en situación de embarazo ou en período de lactación natural
- Prestación do subsidio en caso necesario

Contido

Identificación, valoración e adopción de medidas preventivas nos postos de traballo onde existan específicos para traballadoras en situación de embarazo e durante a lactación natural. (Caso práctico).
Normativa aplicable e fontes de información dispoñible sobre riscos e medidas preventivas, informando dos cambios máis relevantes na 3ª ed. da guía SEGO.
Bases para a actuación na empresa desde o punto de vista legal e técnico.

Sesión en liña