Comissió de prestacions especials

Publicat el: 26/10/2015

La Comissió de Prestacions Especials té com a principal competència la concessió dels beneficis d'assistència social que pot concedir Mutua Universal amb càrrec als crèdits pressupostaris de cada exercici. La composició i el funcionament es regeix pel que estableix l'article 42 dels Estatuts.


Representació empresarial

President

Sr. Xavier Martínez i Serra

Vocals

Sr. José Luis Perea Blanquer

Sr. Juan Vargas Cinca

Representació dels treballadors

Vocals

Sr. Antonio Cruces Naranjo – Representant CCOO

Sr. Gerardo Carayol Cadenas - Representant UGT

Sr. Sergi Arbones García - Representant UGT

Tècnic - Secretari

Sr. José Ramón Soriano Corral