"

Participació i consulta als treballadors
Escoltar l'opinió dels treballadors sobre aquells aspectes que afecten a la seva seguretat i salut és una obligació legal de l'empresari.

Temes: Prevenció de riscos laborals | Etiquetes: Enquesta, Prevenció, Salut, Seguretat
Participació i consulta als treballadors

Com a empresari has de promoure la participació dels treballadors en forma de propostes. La consulta ha de fer-se sempre que es prengui una decisió relacionada amb l'organització i gestió de la prevenció de riscos laborals.  

Les consultes es fan a través dels representants dels treballadors o, en la seva absència, a tots els empleats potencialment afectats. És important que es facin amb antelació suficient i estiguin ben organitzades