Participació i consulta a les persones treballadores
Escoltar l'opinió de les persones treballadores sobre aquells aspectes que afecten a la seva seguretat i salut és una obligació legal de l'empresari.

Temes: Prevenció de riscos laborals | Etiquetes: Enquesta, Prevenció, Salut, Seguretat
Participació i consulta als treballadors

Com a persona empresària, cal que fomentis la participació de les persones treballadores en forma de propostes. La consulta ha de fer-se sempre que es prengui una decisió relacionada amb l'organització i gestió de la prevenció de riscos laborals.  

Les consultes es duran a terme a través de la representació de les persones treballadores o, si de cas hi manca, de totes les persones treballadores potencialment afectades. És important que es facin amb antelació suficient i estiguin ben organitzades