"

Planificació de l'Activitat Preventiva. Mesures Preventives
Com empresari, has de planificar l'activitat preventiva en la teva empresa.

Temes: Prevenció de riscos laborals | Etiquetes: Avaluació, Mesura correctiva, Mesura preventiva, Normativa, Planificació, Prevenció, Riscos
Planificació de l'Activitat Preventiva. Mesures Preventives

La Planificació de l'Activitat Preventiva consisteix en planificar i documentar les actuacions preventives que estigui previst aplicar en la teva empresa per tal d'eliminar, controlar o reduir els riscos identificats en l'Avaluació de Riscos, assenyalant una ordre de prioritats en funció de la seva magnitud i el nombre de treballadors exposats als mateixos.

La planificació ha d'incloure tant els terminis i els responsables, com els mitjans humans o materials i els recursos econòmics necessaris per aplicar les mesures o activitats propostes en l'Avaluació de Riscos.

La planificació haurà de basar-se en els Principis de l'acció preventiva i serà elaborada per personal tècnic format, encara que l'empresari haurà d'aprovar-la i fer el seu seguiment.