Planificació de l'Activitat Preventiva. Mesures Preventives
Com a persona empresària, cal que planifiquis l'activitat preventiva a la teva empresa.

Temes: Prevenció de riscos laborals| Etiquetes: Avaluació, Mesura correctiva, Mesura preventiva, Normativa, Planificació, Prevenció, Riscos
Planificació de l'Activitat Preventiva. Mesures Preventives

La planificació de l'activitat preventiva consisteix a planificar i documentar les actuacions preventives que l'empresa tingui previst aplicar amb la finalitat de suprimir, controlar o reduir els riscos que s'han identificat a l'avaluació de riscos i assenyalar un ordre de prioritats en funció de la seva magnitud i el nombre de persones treballadores que s'exposen als riscos.

La planificació ha d'incloure tant els terminis i les persones responsables, com els mitjos humans o materials i els recursos econòmics necessaris per aplicar les mesures o activitats propostes en l'Avaluació de Riscos.

La planificació ha de basar-se en els principis de l'acció preventiva i la durà a terme personal tècnic amb formació, encara que la persona empresària haurà d'aprovar-la i realitzar-ne un seguiment.