Vigilància de la salut
Una de les teves obligacions com empresari és garantir que la salut dels teus treballadors no es vegi perjudicada pel desenvolupament de les seves activitats laborals.

Temes: Prevenció de riscos laborals | Etiquetes: Activitat perillosa, Assessorament, Instruccions, Lesions, Planificació, Prevenció, Riscos, Seguretat
Vigilància de la salut

La vigilància de la salut és una disciplina complementària de la seguretat, la higiene industrial i l'ergonomia/psicosociologia, i engloba principalment els exàmens de salut, els estudis epidemiològics, etc.

Aquesta activitat preventiva és un dret dels treballadors que ha de fer-se en funció dels riscos derivats del treball a què estigui sotmès cada un i de les seves particularitats individuals.

Publicat el: 29/11/2017