Vigilància de la salut
Una de les teves obligacions com a persona empresària és garantir que la salut de les persones treballadores no es vegi perjudicada pel desenvolupament de les seves activitats laborals.

Temes: Prevenció de riscos laborals | Etiquetes: Activitat perillosa, Assessorament, Instruccions, Lesions, Planificació, Prevenció, Riscos, Seguretat
Vigilància de la salut

La vigilància de la salut és una disciplina complementària de la seguretat, la higiene industrial, l'ergonomia i la psicosociologia que engloba principalment els exàmens de salut i els estudis epidemiològics.

Aquesta activitat preventiva és un dret de les persones treballadores que cal dur a terme en funció dels riscos derivats del treball als quals cada persona es veu sotmesa i de les particularitats individuals.

Publicat el: 29/11/2017