Barcelona Tibidabo

Publicado o: 29/11/2017

Situada na avenida Tibidabo de Barcelona, a sede de Mutua Universal é un palacete construído polo arquitecto Enrique Sagnier e Villavecchia, entre os anos 1915 e 1918. Foi encargado polo doutor Salvador Andreu, un coñecido farmacéutico, empresario e filántropo barcelonés que introduciu a industria farmacéutica en España, impulsou a urbanización da montaña do Tibidabo, tal como a coñecemos hoxe e foi mecenas de grandes artistas, especialmente de Enrique Granados ao que lle unía unha gran amizade.

tibidabo 1

A sede de Mutua Universal forma parte dun complexo de 3 edificios en que se concentran as áreas centrais da Entidade.

tibidabo 2

O edificio de 800 m2 ten estética novecentista, está rodeado por un amplo xardín e conta con planta baixa, piso principais e bufardas con cuberta de encerados e xanelas en mansardas.

A fachada principal está estruturada sobre un eixe de simetría, a partir de dous corpos prominentes sobre un de central, en que se encontra a porta principal en planta baixa e un gran balcón nos piso, rematada cun impoñente frontón esculpido.

tibidabo 3

O edificio ten un gran alto valor histórico e está catalogado como patrimonio protexido de nivel C, xa que durante a Guerra Civil albergou o Consulado Xeral da URSS con rango de embaixada, cuxa legación estaba capitaneada por Vladímir Antónov Ovseenko, un dos heroes da Revolución de outubro de 1917.


O edificio alberga un búnker que se construíu en 1936 para protexer os membros do consulado dos bombardeos da aviación italiana.

O búnker

Este búnker de máis de 50 m2 consérvase intacto, coas súas dependencias protexidas entre grosos muros de formigón armado de 40 cm ao que se accede por dúas pesadas portas de ferro coado só manipulables desde dentro. Conta con diversos despachos, latrinas e un xerador autónomo de electricidade que alimentaba a instalación eléctrica.

tibidabo 6tibidabo 7tibidabo 8tibidabo 9