"

Guía para facer a compra

Publicado o: 09/05/2019

Lee en contido completo en Infermeravirtual.com

Debido aos cambios sociais que experimentou a sociedade actual, adoítase realizar unha compra quincenal ou mensual de alimentos. Por iso, débese planificar a alimentación e levar a cabo unha compra de forma intelixente. 

Hai que seleccionar alimentos frescos e tamén aqueles produtos que poidan axudar a realizar unha dieta equilibrada con facilidade aínda que se dispoña de pouco tempo: conxelados, conservas, etc.

 

 

  1. Para lograr unha compra intelixente, nutritiva e económica, débese planificar con tempo que tipo de alimentos necesítase e en que cantidade. 

  2. Recoméndase saír a comprar coa lista de alimentos e sen fame. Aconséllase tomar un taco antes de facer a compra. 

  3. Hai que comprobar a etiquetaxe do produto, a súa data de caducidade e a calidade do envase. Deben rexeitarse os produtos con envases rotos ou abolados, con etiquetas defectuosas, desconxelados, etc. 

  4. Cómpre asegurarse de que os alimentos (as verduras e hortalizas, o peixe, etc.) non presenten alteracións na cor, o cheiro, a textura, o aspecto e a calidade. 

  5. Débese manter a cadea de frío. É conveniente cargar primeiro os alimentos secos, seguidos dos frescos, como as froitas ou as verduras, logo os lácteos e refrixerados e, por último, os alimentos conxelados, para os que se recomenda o uso dunha bolsa térmica. 

  6. Hai que aproveitar os produtos de tempada. Son de mellor calidade e sabor, e resultan máis económicos. 

  7. Ao chegar a casa, é importante que os alimentos que requiren refrixeración gárdense rapidamente no frigorífico ou no conxelador, convenientemente protexidos e sen que os produtos crus estean en contacto cos que xa están cociñados. 

  8. Cando cómpre descongelar un alimento, hai que facero axeitadamente, metendoo primeiro no frigorífico. Despois xa se pode quentar ou cociñar se cómpre. 

  9. Algúns produtos conxelados, como as verduras ou as patacas prefritas, poden cociñarse sen descongelar.

 


Guía para facer a compra