Como utilizar os inhaladores

Publicado o: 28/10/2019

Lee en contido completo en Infermeravirtual.com

Vía inhalatoria

Existen distintos dispositivos para a administración de principios activos por vía inhalatoria, como os aerosois, os vaporizadores e os inhaladores.

  1. Os aerosois son dispositivos que conteñen o medicamento en suspensión dentro dun sistema a presión. Ao accionar unha válvula, o fármaco libérase con velocidade, o que fai que chegue onde o seu efecto é máximo (os pulmóns, neste caso).

  2. Os vaporizadores son dispositivos que, ao facer pasar unha corrente de aire, xeran partículas uniformes e moi finas do principio activo (líquido) nun gas. O medicamento, neste caso, queda flotando no gas e pasa aos pulmóns mentres se respira, o que fai que o fármaco penetre máis profundamente nas vías aéreas. Neste caso é importante respirar con tranquilidade mentres dure a nebulización. 
     
  3. Os inhaladores de po seco, a partir do medicamento en estado sólido, liberan partículas pequenas de forma sincrónica coa inspiración; a forza da inhalación arrastra o produto. Neste caso é fundamental utilizar unha técnica axeitada (inspirar con forza pola boca mentres se acciona a válvula). No prospecto destes dispositivos especifícase de forma clara como debe administrarse o fármaco.

A maioría de veces emprégase a vía inhalatoria para conseguir unha acción local do fármaco en diversas enfermidades pulmonares; deste xeito, conséguese unha acción rápida do fármaco e evítase que provoque outros efectos no resto do corpo. Outras veces, a vía inhalatoria utilízase co fin de que o fármaco chegue á circulación, xa que os pulmóns posúen moitos vasos sanguíneos, o que facilita a absorción do medicamento.

A persoa que utilice calquera dispositivo de administración por vía inhalatoria debe estar adestrada para usaro, xa que a eficacia destes tratamentos depende do uso da técnica correcta.

Ademais, non todos os inhaladores utilízanse da mesma maneira; existen varias presentacións de inhaladores no mercado con certas particularidades que hai que coñecer en cada caso para aplicar o tratamento correctamente.


Por que afógome?

Hai que ter en conta a idade da persoa que debe seguir o tratamento por vía inhalatoria. Consulta que pasos débense seguir na técnica inhalatoria con cámara e máscara para lactantes e preescolares e, para os nenos a partir dos 6 anos, a técnica inhalatoria con cámara e boquilla.