Seguimento personalizado

Publicado o: 22/11/2016

Para axudar as nosas empresas coa implantación do modelo de xestión universal do absentismo, o equipo de xestión de Mutua Universal prestará asesoramento especializado para tratar cada unha das problemáticas que teñen as empresas, acompañandoas durante o proceso de implantación do sistema de xestión universal do absentismo e achegando os recursos necesarios.

Bases do modelo de xestión universal do absentismo de Mutua Universal