Seguimento personalizado

Publicado o: 22/11/2016

Para axudar as nosas empresas coa implantación do Modelo Xestión Universal do Absentismo, un xestor de Mutua Universal prestará asesoramento especializado para tratar cada unha das problemáticas que teñen as empresas, acompañandoas durante o proceso de implantación do Sistema de Xestión Universal do Absentismo, e achegando os recursos necesarios para este proceso. 

Modelo Grande Contas