Junta directiva
Òrgans de govern

La Junta Directiva té a càrrec el govern directe i immediat de l'entitat, i li correspon la convocatòria de la Junta General i l'execució dels acords que s'hi adopten, així com les facultats de representació en els termes més amplis de la mútua. Les seves funcions i criteris de composició es recullen en els Estatuts. 

Les persones integrants de la Junta Directiva són designades per la Junta General.

Presidència

Vicepresidència

Vocalia - Secretaria

Vocalies

Representació de les persones treballadores