Junta directiva
Òrgans de govern

La Junta Directiva té a càrrec el govern directe i immediat de l'entitat, i li correspon la convocatòria de la Junta General i l'execució dels acords que s'hi adopten, així com les facultats de representació en els termes més amplis de la mútua. Les seves funcions i criteris de composició es recullen en els Estatuts. 

Els membres de la Junta Directiva són designats per la Junta General.

President

Vicepresidències

Vocal - secretària

Vocals

Representants dels treballadors