"

Susana Casal Mayo
Vocal

Llicenciada en Ciències del Treball (especialitats RH i Acció Sindical) per la Universitat de La Rioja i Tècnica Superior en PRL (especialitat en Seguretat a la Feina).

És directora de Persones i Seguretat i Salut en el Treball en el Centre Tecnològic d'Automoció de Galícia. També ha treballat com a responsable de Gestió de Personal a Valeo.