Alerta davant substàncies perilloses

Publicat el: 01/02/2017

L'Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (UE-OSHA) va dur a terme una campanya d'àmbit europeu durant 2018 i 2019, dedicada a la prevenció dels riscos per exposició a substàncies perilloses en els llocs de treball: alerta davant substàncies perilloses.

L'objectiu és reduir l'exposició a substàncies perilloses en els llocs de treball, conscienciant sobre els riscos i les formes més efectives de prevenir-los, sent un objectiu específic els agents cancerígens. Mutua Universal disposa d'un apartat dedicat a la prevenció de l'exposició a cancerígens: PrevenCAREX

L'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) va fer la campanya “Evitem avui el càncer laboral de demà". Aquesta campanya es va desenvolupar entre el 24 de gener i el 13 de febrer de 2022. 

Les substàncies perilloses segueixen sent un problema important per a la seguretat i la salut en el lloc de treball. Els efectes de l'exposició a agents químics comprenen des de danys temporals o lleus a la salut, com a irritació de la pell, fins a malalties agudes o cròniques greus, com són les malalties respiratòries, i malalties que poden causar la mort, com l'asbestosi o el càncer.

La campanya va finalitzar el novembre de 2019 amb l'entrega dels guardons europeus a les millors pràctiques, que s'atorguen com a reconeixement de les solucions excepcionals i innovadores. Podeu consultar les bones pràctiques premiades i la resta de casos pràctics publicats sobre la prevenció de l'exposició a substàncies perilloses.