Alerta davant substàncies perilloses

Publicat el: 01/02/2017

La Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (UE-OSHA) està duent a terme una campanya d'àmbit europeu durant 2018 i 2019, dedicada a la prevenció dels riscos per exposició a substàncies perilloses en els llocs de treball: Alerta davant substàncies perilloses.

L'objectiu és reduir la exposició a substàncies perilloses en els llocs de treball, conscienciant sobre els riscos i les formes més efectives de prevenir-los, sent un objectiu específic els agents cancerígens. Mutua Universal disposa d'un apartat dedicat a la prevenció de l'exposició a cancerígens: PrevenCAREX.

Les substàncies perilloses segueixen sent un problema important per a la seguretat i la salut en el lloc de treball. Els efectes de l'exposició a agents químics comprenen des de danys temporals o lleus a la salut, com irritació de la pell, fins a malalties agudes o cròniques greus, com són les malalties respiratòries, i malalties que poden causar la mort, com l'asbestosi o el càncer.