"

Prevenció d'accidents en desplaçaments
Per una mobilitat segura, sostenible i saludable

Publicat el: 03/09/2018

Segura, perquè som conscients que el benefici més rellevant de qualsevol acció hauria de ser la reducció de la sinistralitat, ja que els accidents de trànsit laborals continuen tenint una incidència molt elevada.

Saludable, perquè la utilització de mitjans de transport més sostenibles com la bicicleta o el fet de caminar aporten, a més, beneficis incalculables per a la nostra salut.

Publicat el: 27/08/2021
Consideres diferents formes per desplaçar-te al treball?
Valores els avantatges, inconvenients i riscos de cadascuna d'elles?
Sabies que caminar i anar amb bicicleta són les formes de desplaçament més saludables i sostenibles?

 

www.mobilityweek.eu