Prevenció d'accidents en desplaçaments
Per una mobilitat segura, sostenible i saludable

Publicat el: 03/09/2018

Consideres diferents formes per desplaçar-te al treball?

Valores els avantatges, inconvenients i riscos de cadascuna d'elles?

Sabies que caminar i anar amb bicicleta són les formes de desplaçament més saludables i sostenibles?