Reial decret llei 8/2020,

Publicat el: 18/03/2020

Novetats introduïdes pel Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

El Reial Decret llei té com a prioritat absoluta en matèria econòmica protegir i donar suport al teixit productiu i social per minimitzar l'impacte i aconseguir que, una vegada finalitzada l'alarma sanitària, es produeixi com més aviat millor un rebot en l'activitat.

Per a això s'adopten diferents mesures en què es mobilitzen 200.000 milions d'euros per afrontar la crisi econòmica produïda per la COVID-19.

Seguidament es resumeixen les principals mesures consistents en:

Dono suport a les empreses

Durant aquest temps les empreses no pagaran quotes a la Seguretat Social, amb l'objectiu que no acomiadin treballadors.


Dono suport al teletreball

Afavorir i facilitar la feina a distància facilitant els tràmits a través de l'autoavaluació del lloc de treball.


Dret a la cuidada familiar

Tots els treballadors i treballadores tindran dret a reorganitzar o reduir la seva jornada laboral, fins i tot fins al 100%, per cuidar familiars, majors i serveis socials.


Per a autònoms

Prestació extraordinària per cessament d'activitat per a autònoms de les quals activitats hagin quedat suspeses o que vegin decaure la seva facturació en un 75% en relació amb la mitjana del semestre anterior.

Aquesta mesura tindrà vigència d'un mes.


Persones afectades per un ERTE

Totes les persones que es vena afectades per Expedients Temporals de Regulació de Treball seran beneficiàries de la prestació per desocupació, fins i tot aquelles que no tinguessin dret a ella per no tenir el temps de cotització suficient.

A més, aquest temps de prestació no computarà per a la desocupació de després. És a dir, aquestes persones no hauran esgotat la seva prestació per desocupació, i si són comiats en el futur, començaran a cobrar-la des de zero.

Aquesta mesura es completa amb el fet que les empreses durant aquest temps no pagaran quotes a la Seguretat Social, amb l'objectiu que no acomiadin treballadors.