Risc d'exposició a la calor

Publicat el: 21/06/2023

El nostre organisme disposa d'un sistema termoregulador que permet mantenir la temperatura corporal constant, utilitzant mecanismes com la vasodilatació i la transpiració/sudoració per eliminar la calor que el nostre cos genera constantment. A aquesta calor, cal sumar-hi la produïda per l'activitat física que es requereixi fer al nostre lloc de treball.

L'exposició a temperatures elevades pot provocar que la resposta fisiològica de termoregulació sigui insuficient i ocasioni estrès tèrmic per calor, que si no és corregit, pot produir un “cop de calor”, trastorn greu que requereix assistència mèdica urgent.