Risc d'exposició a la calor

Publicat el: 21/06/2023

El nostre organisme disposa d'un sistema termoregulador que permet mantenir la temperatura corporal constant, utilitzant mecanismes com la vasodilatació i la transpiració/sudoració per eliminar la calor que el nostre cos genera constantment. A aquesta calor, cal sumar-hi la produïda per l'activitat física que es requereixi fer al nostre lloc de treball.

L'exposició a temperatures elevades pot provocar que la resposta fisiològica de termoregulació sigui insuficient, ocasionant estrès tèrmic per calor, que si no és corregit, pot produir un “cop de calor”, trastorn greu que requereix assistència mèdica urgent.