"

Índex de Reials Decrets de desenvolupament de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
Els Reials Decrets fixen les obligacions per protegir a les persones treballadores davant els riscos

Temes: Prevenció de riscos laborals | Etiquetes: Legislació, Jurisprudència, Reial decret, Reglament
Índex de Reials Decrets de desenvolupament de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals fixa un marc d'actuació, però es complementa amb textos legals com el Reglament de Serveis de Prevenció i Reials Decrets

Els Reials Decrets concreten les obligacions per protegir a les persones treballadores davant els riscos i el Reglament dels Serveis de Prevenció concreta les pautes per a l'organització de la prevenció en l'empres