Gestió d'incidències i canvis: adquisició de productes químics perillosos
Coneixerem què és un producte químic i el que cal tenir en compte a l'hora de comprar-ho i incorporar-ho a l'empresa.

Temes: Prevenció de riscos laborals | Etiquetes: Etiquetat, Normativa, Pictograma, Producte perillós, Seguretat
Gestió d'incidències i canvis: adquisició de productes químics perillosos

En l'adquisició de productes químics perillosos haurem de tenir en compte la seva perillositat per comprar els menys perillosos, i també la informació continguda en les seves etiquetes i fulls de dades de seguretat.

S'hauran de seguir les indicacions per al seu emmagatzematge i bon ús per part de les persones treballadors. Aquestes indicacions hauran estat definides considerant els fulls de dades de seguretat.