Higiene industrial
Coneix com actuar davant els contaminants ambientals derivats del treball

Temes: Prevenció de riscos laborals| Etiquetes: Higiene, Protecció, Salut
Higiene industrial

Els contaminants ambientals, presents en el lloc de treball, no es perceben de manera immediata, per aquesta raó és important dur a terme una bona identificació i avaluació i mantenir un control adequat de les condicions de treball.

Les mesures preventives i correctives s'apliquen en funció del tipus de contaminant (físic, químic o biològic) i del procés d'exposició i, encara que s'utilitzin Equips de Protecció Individual, han d'anteposar-se les proteccions col·lectives i/o organitzatives.