Vull presentar la meva sol·licitud del Bonus 2019

AVÍS, Segons la Disposició addicional tercera del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, indica: “Se suspèn l'aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, prevista en el Reial decret 231/2017, de 10 de març, per a les cotitzacions que es generin durant l'any 2019. Aquesta suspensió s'estendrà fins que el Govern procedeixi a la reforma del reial decret esmentat, que s'haurà de produir durant l'any el 2019”.

 

A l'abril s'inicia el període perquè les empreses associades puguin presentar les sol·licituds dels incentius establerts pel Reial decret 231/2017 (BONUS) per al període d'observació 2019 i anys anteriors, que finalitzarà el 31 de maig.

Si és la primera vegada que sol·licitaràs el bonus hauries de saber que:

És un sistema d'incentius per a les empreses que hagin contribuït eficaçment, amb inversions quantificables a la reducció de la sinistralitat laboral i hagin fet actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals, tal com regula el Reial decret 231/2017 de 10 de març i l'Ordre ESS/256/2018 de 12 de març, publicats al BOE de 24 de març de 2017 i de 17 de març de 2018, respectivament.


Trobaràs tota la informació que puguis necessitar a: