Nire eskaera aurkeztu nahi dut del Bonus

Kotizazioen murriztapenaren sistemaren aplikazioa kontingentzia profesionalengatik 2021 kotizazioetarako, 2019ko 2020, eta 2022 aldi baterako etendakoa dago.

22/2021 Legeko seigarren ehunena arabera la Xedapen Gehigarri, Estatuaren Aurrekontu orokorren abenduaren 28ko 2022rako, adierazten du:       

“Kotizazioen murriztapenaren sistemaren aplikazioa eteten da kontingentzia profesionalengatik gutxitu dute enpresei era handiaren laneko ezbehar-tasa, 231/2017 Errege-Dekretuan aurreikusitakoa, martxoaren 10eko, kotizazioetarako sortu 2022. urtean zehar.  Etendura hau Gobernuraino hedatuko da burutu aipatutako Errege-Dekretuaren erreforma.”

Xedapenen arabera. abenduaren 30eko 11/2020 Legeko hogeita zazpigarren ehunen Gehigarria, 2021. urterako Estatuaren Aurrekontu orokorren, adierazten du:

"Kotizazioen murriztapenaren sistemaren aplikazioa eteten da kontingentzia profesionalengatik gutxitu dute enpresei era handiaren laneko ezbehar-tasa, 231/2017 Errege-Dekretuan aurreikusitakoa, martxoaren 10eko, kotizazioetarako sortu 2021. urtean zehar. Etendura hau Gobernuraino hedatuko da 2021."urtean zehar gertatu behar izango du, aipatutako Errege-Dekretuaren erreforma

Artikuluaren arabera 7.8 abenduaren 27ko 18/2019 Errege-Dekretuko, adierazten du:

"Kotizazioen murriztapenaren sistemaren aplikazioa eteten da kontingentzia profesionalengatik gutxitu dute enpresei era handiaren laneko ezbehar-tasa, 231/2017 Errege-Dekretuan aurreikusitakoa, martxoaren 10eko, kotizazioetarako sortu 2020. urtean zehar."

Abenduaren 28ko 28/2018 Errege Lege-dekretuko hirugarren Xedapen gehigarriaren arabera, adierazten du:

"Kotizazioen murriztapenaren sistemaren aplikazioa eteten da kontingentzia profesionalengatik gutxitu dute enpresei era handiaren laneko ezbehar-tasa, martxoaren 10eko 231/2017 Errege-Dekretuan aurreikusitakoa, kotizazioetarako sortu 2019. urtean zehar. Etendura hau Gobernuraino hedatuko da 2019."urtean zehar. gertatu behar izango du, aipatutako Errege-Dekretuaren erreforma

Edozein berrikuntzaren aurrean unean unean. informatuko dugu

Zer da el Bonus:

Dena sistema bat enpresentzat pizgarrien efektiboki, lagundu dute inbertsioekin cuantificables laneko ezbehar-tasaren murriztapenera eta lan-istripu eta gaixotasun profesionalen prebentzioan jarduera eraginkorrek zuzendu dituzte, 231/2017de Errege-Dekretua martxoaren 10ean arautzen duenez eta Agindua ESS/256/martxoaren 12ko 2018, 2017ko martxoaren 24ko BOEn argitaratutakoak eta hurrenez hurren 2018ko martxoaren 17ko.