Reptes de futur en matèria de prevenció

Publicat el: 10/08/2017
Reptes de futur en matèria de prevenció. Curs d'estiu OSALAN

Els passats 20 i 21 de juliol es va celebrar en el Palau Miramar de Sant Sebastià la 7a edició del curs d'estiu “Reptes de futur en matèria de prevenció de riscos laborals” organitzat per OSALAN (Institut Basc de Seguretat i Salut Laborals), en què Mútua Universal va participar amb la ponència impartida pel Dr. Xavier Trallero, metge especialista en salut laboral, amb el títol "D'empresa segura a empresa saludable".

Transcorreguts més de vint anys des de l'aprovació de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, es constata que la cultura preventiva ha anat estenent-se tant entre l'empresariat com entre la població treballadora. No obstant això, el propi esdevenir de la societat en què hi ha que emmarcar l'activitat laboral té la seva influència en l'àmbit de la seguretat i salut a la feina. 

Així, es posen de manifest noves realitats, sigui en forma de noves ocupacions, nous llocs de treball o nous riscos; l'evolució de la ciència i la tecnologia genera nous sectors d'activitat i requereix i possibilita innovadores mesures preventives; i tant la pròpia seguretat i salut laborals com la sensibilitat social plantegen afrontar la cobertura creixent de la població treballadora tant en nombre i modalitat com en els seus nivells de protecció. Per aquesta raó, OSALAN ha triat aquest any els reptes de futur en la prevenció de riscos laborals com tema d'un curs en què s'abordaran matèries molt diferents, connectant entre sí Administració, Universitat i Empresa i on es va plantejar la progressiva obertura de noves línies de treball en matèria de seguretat i salut laborals.